Okul Öncesi
Noktaları Birleştirelim
Masallar
Boyama kitabı
Gelişim serisi
Akademik dizi
AKADEMİK DİZİ
Bu kitapta, Türkiye'de geleneksel anlamda üretimi yapılan ve günümüzde hızlı bir değişim süreci yaşayan ya da kimi örneklerinin el emeği üretimi artık yapılmayan halı ve düz dokumalar
(kilim, cicim, sili, sumak vb.) ile el dokuması kumaşların, üretim araç-gereçleri, tezgâhları ve üretim teknikleri konu edilmiştir.

Ulaşılabilen geniş bir kaynakçadan yararlanılarak, kendi araştırmalarımız ve birikimlerimizin katkılarıyla hazırlanan bu çalışmada geleneksel Türk dokumalarının üretiminde kullanılan hammaddeler, iplik yapımı ve boyaması, dokuma öncesi hazırlıklar, üretim teknikleri, dokuma hataları, dokuma sonrası işlemler ile üretimde kullanılan araç-gereçler ve tezgâhlar yöre özellikleri ile anlatılmıştır.
Adı :                 Dokumaya Giriş
Dizisi :             Akademik Dizi / 1
Yazan :            Prof. İsmail Öztürk
ISBN :              978 975 9032 33 3
Barkod :         978 975 9032 33 3
Fiyat :              8.00 TL
Boyut :            13 x 19,5 cm.
Sayfa :            120
Kağıt :             II Hamur
Basım :          2007
DOKUMAYA GİRİŞ
KORUMA KÜLTÜRÜ ve GELENEKSEL TEKSTİLLERİN KORUNMASI - ONARIMI
Adı :                 Koruma Kültürü ve Geleneksel Tekstillerin Koruması - Onarımı
Dizisi :             Akademik Dizi / 2
Yazan :            Prof. İsmail Öztürk
ISBN :              978 975 9032 34 0
Barkod :         978 975 9032 34 0
Fiyat :              8.00 TL
Boyut :            13 x 19,5 cm.
Sayfa :            112
Kağıt :             II Hamur
Basım :          2007
Ülkemizde, geleneksel kültürün ürünü olan, birçoğu “el sanatı ürünler” olarak nitelenen geleneksel tekstillerden giyim-kuşama, çeyizlik eşyalardan değişik günlük kullanım eşyalarına, geniş bir yelpazede yer alan eşyaların birçoğu, günümüzde işlevlerini yitirerek kullanımdan kalkmış, bazıları kaybolmuş, bazıları da işlev değiştirerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu anlamda, kültürel devamlılık açısından geçmişte yaygın biçimde geniş kitlelerin günlük gereksinmesine yanıt veren söz konusu eşyaların gelecek kuşaklara aktarılması da önem taşımaktadır.

Bu nedenle korumanın değeri bir kat daha artmaktadır. Bu düşünceden giderek, geçmiş yüzyıllardan bu yana, Türk toplumunda günlük yaşamın ayrılmaz parçası olan geleneksel tekstillerin korunması ve onarımına ilişkin bir çalışma yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda yirmi yılı aşkın sürede D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü programlarında yer alan koruma ve onarıma yönelik derslerde paylaşılan bilgiler ile korumaya ilişkin dünyada ve ülkemizde yapılmış girişimler, kitap bütünlüğünde ele alınmıştır.
 Başa dön